ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

,,Јован Цвијић" - Штрпце 2022/2023. год.

Историјат наше школе

Гимназија је своју делатност уписала у судски регистар у Привредном суду у Приштини 18. 10. 1990. године ФИ-1032/90.

Трансформисањем мреже средњих школа Министарства просвете Републике Србије, Гимназија се трансформише у Економско трговинску школу ,,Јован Цвијић“. У судском регистру у Окружном суду у Приштини уписана је Економско – трговинска школа ,,Јован Цвијић“ у Штрпцу 8. 4. 1994. године, ФИ 1385/94.

Делатност школе наведена приликом уписа у судски регистар је образовање и васпитање ученика по подручјима рада:

1. Економија, право и администрација;

2. Трговина, угоститељство и туризам.

После рата, због услова а и измештање појединих школа, у школи постоје следећа подручја рада:

1. Здравство и социјална заштита;

2. Машинство и обрада метала;

3. Електротехника;

4. Гимназија.