Анатомија и физиологија

Анатомија и физиологија је грана медицине која проучава морфолошке и функционалне карактеристике ћелије, ткива и органа као и топографске карактеристике делова тела и органа. На овој науци се темеље све остале медицинске науке. У нашој школи је један од најзанимљивијих предмета ученицима а за та предавања је задужена проф. Ирена Богајчевић, доктор медицине. Рођена 18. 10. 1978. године, средњу медицинску школу завршила у Призрену, медицински факултет у Нишу. Члан је удружења анатомичара Србије.

AIDS – Дан борбе против сиде

У нашој школи се свеке године 1. децембра обележава Светски дан борбе против HIV инфекције и AIDS-а. Циљ предавања је подизање свести о сопственеом и здрављу других, отклњање било ког облика социјалне дискриминације и слање подршке оболелима у нади да ће се AIDS пандемија, једног дана завршити.

Обука прве помоћи

Блок настава прве помоћи. Ученици савладавају знања и вештине у пружању мера и принципа помоћи на месту несреће. Учествовали су и у реалистичком приказу повреда и обољења.

 

 

 

Превентивне мере полно преносивих болести

Децембра, 2019. године одрђано је едукативно предавање под називом,, Превентивне мер полно преносивих болести и нежељене трудноће“. Циљ је подизање свести о репродуктивном здрављу с обзиром да је у Србији велики проблем нежељена трудноћа и намерни прекиди трудноће у периоду адолесценције. 

 

 

Правилна исхрана

Априла, 2018. године су ученици имали прилику да чују које су предности правилне исхране и физичке активности у односу на брзу храну и на вишечасовно седење уз IKT уређаје.

 

 

Психички поремећаји у периоду адолесценције

27. марта 2017. године одржано је едукативно предавање на тему ,,Психички поремећаји у периоду адолесценције“. Адолесценција је период физичког, емоционалног и социјалног сазревања. Ученици су сазнали да препознају облике промене у понашању и располежењу. На крају предавања је ученицима подељен Беков тест – индикатор депресије.

 

Борба против болести зависности

Сваке године, новембар обележавамо као месец борбе против болести зависности – алкохолизма, наркоманије, пушења и интернета. Болести зависности су болести садашњице јер све више узимају примат над младима. Ученици се упознају са кобним последицама конзумирања психоактивних супстанци. Бити у тренду – IN не значи прихватати НЕПРИХВАТЉИВЕ И НЕЗДРАВЕ ОБЛИКЕ ПОНАШАЊА.